3.11.2019

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. Visām veikalā diagtools.eu piedāvātām precēm servisa apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Pat ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Patērētājam ir tiesības vērsties ar prasījumu, par līgumam neatbilstošu preci 24 mēnešu laikā no pirkuma saņemšanas brīža.

2. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

4. Lai saņemtu servisa apkalpošanas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci autorizētajā ražotāja vai izplatītāja servisa centrā vai Pārdevējam pilnā komplektācijā. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

5. Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci pilnā komplektācijā Pārdevējam. (!)

6. Servisa apkalpošana notiks ātrāk, ja pēc mūsu rekomendācijas jūs nogādāsiet preci pilnā komplektā autorizētajā ražotāja vai izplatītāja servisa centrā, vai vērsties veikala diagtools.eu servisa centrā Pērnavas ielā 43A, Rīgā, Latvijā, LV-1009, vai rakstīt mums uz info@diagtools.eu. (!)

7. Iesakām, pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku, parūpēties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu. (!)

8. Datortehnikai un citām elektroniskām precēm lūdzam saglabāt iepakojumu un preci iesniegt tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā, lai izvairītos no mehānisku bojājumu nodarīšanas precei, kā rezultātā preces garantijas apkalpošana var tikt zaudēta.

9. Iekārtu mehāniskās daļas tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

10. Preces komplektācijā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantija netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota. (!)

11. Gadījumos, kad preces garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdziena protokolu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas pakalpojums būs bezmaksas. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad viņam ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa maksas remontam. Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms remonta sākšanas.

12. Juridiskām personām, kas izmanto preces saimnieciskām vajadzībām, vai precēm, kas tiek izmantotas profesionālos nolūkos, garantijas termiņš tiek noteikts individuāli (parasti no 6 līdz 12 mēnešiem). (!)


GADĪJUMĀ, JA PRECES KVALITĀTE NEATBILST LĪGUMAM, PIRCĒJAM IR ŠĀDAS TIESĪBAS (saskaņā ar PTAL normām, PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas) (!)

1. Vispirms Patērētājs ir tiesīgs prasīt neatbilstības novēršanu vai maiņu, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi vai rada izmaksas, kuras nav samērīgas salīdzinājumā ar citu risinājumu, ņemot vērā preces vērtību, un šāda alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada Patērētājam būtiskas neērtības.

2. Maiņa un remonts ir veicams bez atlīdzības, saprātīgā termiņā, neradot neērtības Patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku. 3. Cenas samazinājums vai līguma atcelšana, ja neatbilstību nevar novērst vai to nevar veikt saprātīgā termiņā, vai ar būtiskām neērtībām Patērētājam:

- nepieciešams ņemt vērā nolietojuumu vai labumu, ko Patērētājs ir guvis, lietojot preci, par apmēru pusēm ir jāvienojas. (!)

- tikuši izmantoti programmatūras laika abonenti, kas būtiski varētu samazināt iekārtas vērtību, par apmēru pusēm ir jāvienojas. (!)


JA RODAS STRĪDS

1. Pusēm ir jāpanāk savstarpēja vienošanās par pieņemamāko risinājumu.

2. Ja tas neizdodas, tad jārīkojas pēc šādas shēmas: (!)

- Patērētājs rakstveidā vēršas pie Pārdevēja, kuram pienākums izskatīt pieteikumu un atbildēt Patērētājam ir 15 darbadienu laikā (ir pieejama pieteikuma forma).

- gadījumā, Ja Pārdevējs neatbild

- uzskatāms, ka tas atsaka izpildīt Patērētāja prasījumu.


TĀLĀKIE RISINĀJUMI

1. PTAC iesaiste strīda risināšanā un palīdzības procesā;

2. Izveidoti alternatīvi strīdus izskatīšanas mehānismi (Latvijaso Kmercbanku asociācijas ombuds, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vai cits).

3. PTAC izveidotā Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kuras lēmumi ir rekomendējoši. - lai pierādītu pušu viedokļa pamatotību, varēs izmantot dažādus līdzekļus, ne tikai ekspertīzes slēdzienu, kas pirms tam bija obligāts. - PTAC vairs nepieņems saistošus lēmums individuālajās Patērētāju lietās.

4. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT):

- ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

- papildus informāciju skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības mājas lapā: www.ptac.gov.lv/lv


GARANTIJA NAV SPĒKĀ, JA: (!)

1. Precei ir mehāniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ.

2. Tiek konstatēts, ka bojāta preces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs, izstrādājums ir bijis atvērts, modificēts vai personalizēts, vai Pircējs pats ir mēģinājis novērst bojājumu.

3. Ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.t.t. rezultātā.

4. Ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu, u.c., iekļūšanas rezultātā.

5. Ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir neoriģinālu vai zemas kvalitātes izejmateriālu vai aksesuāru izmantošana.

6. Ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība.

7. Ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, u.c.).

8. Gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai vai nebija ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi.

9. Bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai iegādāta Pircēja privātai izmantošanai un tiek izmantota profesionālā nolūkā. (!)

10. Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis preces bojājumus.

11. Izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikā vai citās ierīcēs). (!)

12. Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kurām tāda ir nepieciešama). (!)